Life in Dublin

Browse By

HOW TO CALCULATE INCOME? PAY AS YOU EARN? WHAT IS TAX CREDIT, PRSI, USC…

How to calculate tax credit, prsi, usc, monthly icome

 

 

Kako bi Vam olakšali snalaženje u novoj poslovnoj sredini ” Republici Irskoj ” odlučili smo pojasniti termine kao što su Tax credit, Pay Slip, PRSI, USC… Vjerujemo da će mnoge koji planiraju svoj dolazak i život u Irskoj zanimati ove korisne informacije.

Ako ste zaposlena osoba u Irskoj to znači da ste u PAYE ( Pay as You Earn ) sistemu. Svaki tjedan, dvotjedno ili mjesečno ( ovisno koliko često primate isplatu plaće ) trebate primiti od poslodavca isplatnu listu ( Pay Slip ) koji jasno pokazuje odbitke za porez na dohodak ( Income Tax ) and PRSI. Primjer takve isplatne liste pokazati ćemo vam nešto niže.

Na kraju tekuće porezne godine treba Vam biti ispostavljen P60 obrazac od strane vašeg poslodavca. P60 prikazuje ostvarenu zaradu ( plaće ), ukupni odbitak koji se odnosi na porez ( Tax ) i PRSI.

Što je PRSI ( Pay Related Social Insurance ) ?

Većina poslodavaca i zaposlenika ( između 16 g. – 66 godina ) plaćaju ( PRSI ) doprinos u nacionalno Socijalno Osiguranje ( Social Insurance Fund ) i ono je obvezujuće za sve. Termin ( Insurable Employment ) upotrebljava se kao bi se opisala zapošljavanja na koja se odnosi obvezujuća plaćanja za socijalno osiguranje.

Osobe koje imaju dodatne prihode ( Unearned Income – npr. prihod od iznajmljivanja, investiranja, dividende, depozita… ) su također dužne plaćati PRSI-a. Bilo tko, tko ostvaruje ovakav prihod veći od 3,174 eura smatra se obveznikom za plaćanje po stopi od 4% PRSI.

Zašto se plaća PRSI ?

Uplatama ostvarujete određena prava koja su posebno pripremljena zbog situacija u kojima se možete naći tijekom radnog vijeka, a ovise o direktnim uplata PRSI, neka od njih jesu:

Social insurance contributons ( PRSI ) ima nekoliko kategorija : ( Classes ) ili ( Rates of Contribution ) i plaćaju se ovisno o prirodi Vašeg posla.
Naprimjer, osoba zaposlena u supermarket-u koja zarađuje manje od 38 eur / tjedno biti će osigurana pod Class J, ukoliko ostvaruje prihod veći od 38 eur / tjedno biti će Class A

Ovdje možete saznati više kojoj kategoriji pripadate Social Insurance Classes

Što je to USC ili ( Universal Social Charge ) ?

To je porez koji je zamijenio porez na prihod i porez na zdravstvo, drugim riječima poznat je kao doprinos za zdravstvo ( Health Contribution ). Obveznik ste plaćanja USC-a ukoliko ostvarujete ukupni prihod ( Gross Income ) više od 10,036 eur / godišnje, a prema novom proračunu za 2015 g. iznos je uvećan i iznosti će 12,012 eur. Obračunava se na tjednoj ili mjesečnoj razini i ne odnosi se na socijalna primanja.

Proposed standard rate of USC ( 2015 )
RateIncome band
1.5%Up to €12,012
3.5%From €12,012.01 to €17,576.00
7%From €17,576.01 to €70,044.00
8%From €70,044.01 to €100,000.00
8%Any PAYE income over €100,000
11%Self-employed income over €100,000

 

Proposed reduced rate of USC ( 2015 )
RateIncome band
1.5%Income up to €12,012.00
3.5%All income over €12,012.00

 

Kod bračnih partnera ili civilnih partnerstva, svaka strana tretira se individualno od strane poslodavca ili od strane osiguravatelja mirovine.

Više informacija možete pronaći ovdje Universal Social Charge (USC)

Što je to Tax Credit?

Skoro sav iznos primanja uključen je u oporezivanje. Iznos preza koji se obračunava na vaša primanja ovisi o visini vaših primanja i obračunava se u određenom postotku. Porezne olakšice ( Income Tax Reliefs ) umanjuju iznos poreza koje ste dužni platiti.

Kako se obračunava Income Tax ?

Prije nego što Vam pokažemo kako se obračunava Income Tax istaknuli smo termine sa kojima bismo vas htjeli upoznati.

Prvi dio vašeg prihoda do određenog iznosa oporezuje se po stopi od 20 %, poznatijem kao ( Standard Rate of Tax ) te iznos koji se primjenjuje pod nazivom ( The Standard Rate Tax Band )

Iznos primanja viši od standardnog ( Standard Rate of Tax ) oporezuje se po stopi od 41 %.

Iznos koji možete uprihoditi ( zaraditi ) prije nego što prijeđete prag i budete oporezovani po višoj stopi zove se ( Standard Rate Cut-Off Point )

Standard rate cut-off points

 

Occupation20102011, 2012, 2013 and 2014
20%41%20%41%
Single person€36,400Balance€32,800Balance
Married couple/civil partners, one income€45,400Balance€41,800Balance
Married couple/civil partners, two incomesUp to €72,800
(increase limited to the amount of the second income)
BalanceUp to €65,600
(increase limited to the amount of the second income – see example below)
Balance
One parent family€40,400Balance€36,800Balance

 

Primjer, standardni prihod ( standard rate cut-off point ) po nižoj stopi od 20 % za partnere u bračnoj zajednici ili civilnom partnerstvu sa dva primanja.

U 2014 ( standard rate cut-off point ) iznosi 41,800 eur ukoliko obje strane ostvaruju prihod, navedeni iznos se uvećava slijedom niže navedenog:

 • 23,800 u 2014 ili iznosom primanja od one strane koja ostvaruje niža primanja

Naprimjer, ukoliko osoba ostvaruje 48,000 eur i njihov partner ostvaruje prihod 25,000 eur:

 • The standard rate cut off point za parove je 41,800 + 23,800 eur.
 • Povećanje praga ( The Standard Rate Band ) nije prenosiv između partnera, iz čega proizlazi slijedeće:
  1.) iznos poreza prvog partnera izračunava se na slijedeći naćin 41,800 po stopi od 20 % = 8,360 eur i preostalih 6,200 po stopi od 41 % = 2,542 eur.
  2.) iznos poreza drugog partnera izračunava se 23,800 po stopi od 20 % = 4,760 eur i 1,200 po stopi od 41 % = 492 eur.

Kako se primjenjuje Tax Credit?

 • Kao što smo već prije istaknuli Tax Credit umanjuje iznos poreza koji ste dužni platiti i odbija se nakon izračuna poreza i ima jednaku vrijednost za obveznike poreza.
 • Naprimjer, iznos tax credit-a 200 eur će umanjiti Vaš porez upravo za taj iznos.
 • Iznos tax credit-a koji vam se dodjeljuje ovisi o vašim osobnim okolnostima. Detaljnu brošuru sa objašnjenjem primit ćete od porezne uprave ( Revenue ) kako bi ste mogli na vrijeme odlučiti koja od ponuđenih opcija vam najviše odgovara.

Proširit ćemo gore navedeni primjer, a odnosi se isto na partnere u bračnoj zajednici ili civilnom pratnerstvu:

Joint assessment

U stvari je najpovoljnija osnovica za izračun poreza za parove koji su u bračnoj ili civilnoj zajednici ( partnerstvu ). Automatski se dodjeljuje nakon što porezna uprava zaprimi vašu izjavu iz koje se vidi da se nalazite u takoj vrsti zajednice, ali ne sprječava naknadnu promjenu ove opcije.

Ukupna primanja ( Income )
1. partner48,000
2. partner25,000
Ukupno:73,000
Niža stopa ( Standard Rate Bond )Ukupno
1.partner41,800x 20%8,360
6,200x 41%2,542
2.partner23,800x 20%4,760
1,200x 41%492
Ukupno:16,154
Tax Credits 1650 x 2 =3,300
Partneri u bračnoj ili civilnoj zajednici :3,300
PAYE Tax Credit 1650 x 26,600
UKUPNI IZNOS POREZA9,554 eur

 

Separate Assessment

Razlika je u obračunu kod koje nema dominatnog partnera ( onoga sa većim iznosom primanja ) već su obje strane izračunate po stopi od 32,800 pa slijedom toga prebacuju jedan drugome preostali neiskorišteni iznos kredita.

Značajka je obje porezne osnovice Joint Assessment i Separate Assessment ta da oba partnera plaćaju isti iznos poreza na kraju.

Spomenuti ćemo još Separate Treatment kao bi vidjeli razliku u iznosu poreza.

Separate Treatment ( Assessed as a Single Individual )

Iznos plaćanja je viši u ovoj opciji zbog nemogućnosti prijenosa neiskorištenog preostalog iznosa standard rate band-a.

 

1. partnerUkupno2. partnerUkupno
Income48,00025,000
Standard Bond Rate32,800x 20%6,56025,000x 20%5,000
15,200x 41%6,232
Ukupno:12,7925,000
Tax Credits
Personal Tax Credit1,6501,650
PAYE Tax Credit1,6501,650
Ukupan Tax Credit3,3003,3003,3003,300
9,4921,700
UKUPNI IZNOS POREZA11,192 eur

 

 

Isplatna lista ili Pay Slip?

 

Pay slip example

 

Gross pay

 • ukupni iznos ( bruto ) primanja prije odbitaka

Commision

 • dodatni iznos na osnovicu plaće ( npr. može biti dogovoren u postotnom iznosu na ostvareni promet u određenom razdoblju, a obračunava se kao iznos nakon izračuna.

Primjer commision,

Razdoblje = 1 tjedan

Ukupno ostvarneni promet = 1000 eur

Dogovoreni postotak = 10%

Kalkulator => ( Ukupni promet / 100 ) * dogovoreni postotak

Commission = ( 1000 / 100 ) * 10 = 100 eura

Total deds

 • iznos sveukupnih odbitaka

Net pay

 • iznos za isplatu ( neto )

Saznajte više o zapošljavanju u Irskoj, vrstama ugovora o radu i pravima radnika… pročitajte ovdje…